Vi värnar om din integritet

Integritetspolicy och användning av cookies

Dataskyddsprinciper för Swevet AB

Den personliga integriteten och säkerheten vid behandling av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vill därför i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna samt hur du kan agera om du har frågor eller inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Swevet AB är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i de fall det är Swevet som samlar in uppgifterna, exempelvis om du beställer en produkt via vår hemsida eller frågar efter en offert.

Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk identifierbar person (t ex namn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress och andra identifikationsdata). Den insamling och behandling av personuppgifter vi gör behövs för vi skall kunna utföra de tjänster som Swevet erbjuder. Personuppgifterna behandlas endast för avsedda ändamål.

Av tekniska skäl krävs att viss data samlas in och lagras när du besöker vår hemsida swevet.se. Detta inkluderar datum, tid för vistelse, vilka sidor som besöktes, identifikationsdata för webbläsaren och operativsystem som används. Denna data förser oss med information om antalet besökare och hur hemsidan används. Insamlingen är helt anonym.

Förutom vid besök på hemsidan sker insamling och behandling av personuppgifter; för att behandla en offertförfrågan och kommunicera med dig gällande efterfrågad produkt eller tjänst när du kommunicerar med oss i övriga digitala kanaler när du köper våra produkter, tjänster eller anmäler dig till en utbildning för att hantera betalningar för att utföra undersökningar i syfte att förbättra vår service till dig som kund för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst välja att tacka nej till fortsatta marknadsföringsutskick. Personuppgifter som behandlas i dessa fall är bl a namn, adress, telefonnummer, e-postadress, nummer på ID-handling, elektroniska identifikationsdata.

Behandling avser exempelvis insamling, läsning, användning, överföring och radering av personuppgifter. 

Laglig grund för behandling

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex; när det behövs för att fullgöra ett avtal med dig, vilket också kan innefatta att kommunicera med dig i samband med utförandet av våra tjänster. när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när det i övrigt finns ett lagenligt och berättigat intresse av behandlingen, t ex vid marknadsföring av våra tjänster.

Säkerhet

Genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ansvarar Swevet för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från intrång, åtkomst, spridning, förlust eller annan obehörig hantering. Swevet arbetar i enlighet med aktuella och tillämpliga säkerhetsstandarder.

Uppgiftsminimering

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser.

Personuppgifter hålls uppdaterade

Då vår service till dig är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att upplysa oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter. Du kan vända dig till Kundtjänst för att meddela oss om ändringarna. Om vi uppmärksammar felaktiga uppgifter kommer vi uppdatera uppgifterna och informera dig om detta.

Lagringstid av personuppgifter

Uppgifterna lagras under den period som är avtalad eller beslutad i förhållande till lagstiftningen, och vi säkerställer radering av personuppgifterna när de inte längre behövs för avsett ändamål. Perioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Samtycke

När så krävs enligt lag kommer Swevet att inhämta samtycke innan behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss. Längst ner i denna text finner du information om hur du kontaktar oss för en sådan begäran.

Förmedling av personuppgifter till tredje part

Vi förmedlar personuppgifter till tredje part i de fall vi nyttjar underleverantörer eller samarbetspartners för att uppfylla avtalet vi har med dig, samt i de fall brott misstänks och vi är ansvariga mot myndighet att förse dem med dessa uppgifter. För att försäkra oss om att uppgifterna behandlas säkert och endast i syfte att genomföra beställd tjänst och avsett ändamål, är dessa tredje-parter bundna enligt motsvarande lagstadgade skyldigheter som gäller för Swevet. Detta sker genom att Swevet tecknar ett s k biträdesavtal med sådan aktuell tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av gällande lagstiftning, få information om vilka uppgifter vi har om dig och vad vi använder dem till. Du har också rätt att begära uppdatering eller få uppgifter vi har om dig korrigerade ifall de skulle vara felaktiga. I vissa i lagstiftningen specificerade fall, har du även rätt att begära att Swevet upphör med behandlingen eller raderar uppgifterna, förutsatt att det inte finns ett berättigat och lagenligt skäl som kräver att vi har kvar uppgifterna. Du kan också kontakta oss om dina uppgifter har behandlats i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser. Längst ner i denna text finner du information om hur du kontaktar oss för en sådan begäran.

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål direkt till ansvarig tillsynsmyndighet - Datainspektionen.

När du begär att få information om dina uppgifter, att få dem rättade eller raderade, så kommer vi skyndsamt behandla ditt önskemål och genomföra begäran i den mån det är genomförbart i enlighet med annan lagstiftning och övriga bestämmelser.

Om du har frågor, förslag eller synpunkter på informationen i denna policy alternativt frågor och förslag gällande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: 

Swevet AB
Forskaregatan 1 D
SE-275 37 Sjöbo
kundtjanst@swevet.se

Användning av cookies

Cookies är små textfiler som gör det möjligt att känna igen din webbläsare och samla in information om t ex genom vilka trafikkällor du kom till webbplatsen och vilka webbsidor som har besökts hos oss (prestanda cookies). Något som Swevet använder för att ta fram statistik om användarens besök, som används för att förbättra våra tjänster och som kan ge dig en mer personlig webbplatsupplevelse.

Cookies kan även användas för att bibehålla val som du gjort när du återkommer vid ett senare tillfälle, så att våra tjänster blir enklare att använda (funktionella cookies).

Ibland används cookies för att kunna erbjuda besökarna relevant marknadsföring (riktade cookies), baserat på vilka webbsidor hos oss som har besökts.

En del cookies är också helt enkelt nödvändigt för att webbplatsen ska kunna fungera när du t ex ska kunna logga in eller fylla i ett formulär för att du vill ta kontakt med Swevet (strikt nödvändiga cookies).

Swevet använder sig av alla ovannämnda typer av cookies för att samla in anonymiserat  information om webbplatsbesökare. Men det samlas aldrig in uppgifter som är direkt kopplade till dig som person respektive som tillåter att identifiera dig som individ när du rör dig på Swevets webbplats.

Om du inte vill att cookies används eller om du vill radera befintliga cookies så kan du göra detta via din webbläsares inställningar. Du kan ställa in din webbläsare på att blockera eller varna dig om att cookies används. Men detta kan leda till att vissa delar av webbplatsen ej fungerar.

visa.png mastercard.png postnord.png DHL.png
{{lineitem.Sku}}
{{lineitem.ProductName}}
{{lineitem.VariantName}} {{lineitem.FormattedPrice}} Ord. pris: {{lineitem.FormattedListPrice}}
Restnoterad från leverantör – inget bekräftat leveransdatum Lagervara, tillfälligt slut – finns i lager igen inom kort Restnoterad från leverantör – inget bekräftat leveransdatum Lagervara, tillfälligt slut – finns i lager igen inom kort Restnoterad från leverantör – inget bekräftat leveransdatum Best.vara – beställs på kundbegäran, ej ordinarie sortiment. Leveranstid kan variera beroende på tillgänglighet, beräknad ledtid ca: {{lineitem.StockData.StockValue.Value}} dag(ar) Restnoterad från leverantör – inget bekräftat leveransdatum Best.vara – beställs på kundbegäran, ej ordinarie sortiment. Leveranstid kan variera beroende på tillgänglighet, beräknad ledtid ca: {{lineitem.StockData.StockValue.Value}} dag(ar) Produkten har utgått
Antal i lager: {{lineitem.StockData.Quantity}}
Din varukorg är tom ;(
Totalt {{basket.FormattedProductsTotalIncVAT}}
Till kassan